18 apr 2024

Trädfällning på Lövhagen

Under våren kommer det att avverkas en hel del döda granar på Lövhagen i södra Nynäshamn. För er allas säkerhet är det viktigt att hålla ett säkerhetsavstånd till skogsmaskinerna på minst 90 meter.

Förstora bilden

Berörda områden på Lövhagen.

Anledningen till avverkningen är att granbarkborren har dödat och skadat stora mängder granar på Lövhagen, vilket gör att det är nödvändigt att ta ner träden.

I samband med avverkningen kommer ett antal faunadepåer med döda granar lämnas som inte längre utgör risk för nya yngelhärdar för granbarkborre. Samtidigt kommer det att friställas äldre tall, ek och andra naturvärdesträd som en naturvårdande åtgärd.

Avverkningen är inte på kommunal mark och kommer att genomförs av företaget Skogstjänst AB. Det kommer även att finnas informationsskyltar i området.