Hand som slipar en trappa.

Att få utvecklas till sitt bästa jag

Trygghet ger oss mod och handlingskraft och bidrar till att vi kan delta i samhället på våra egna villkor. Många kan löpa risk att hamna i ett utanförskap.  Därför är det angeläget att vi stöttar och hjälper varandra. För deltagarna hos Servicepartner leder den hjälpen att komma närmare arbete eller studier.

Servicepartner är en del av kommunens arbetsmarknadsavdelning och tillhör Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här görs insatser för kommunens medborgare som av olika skäl hamnat utanför skola och arbetsmarknad. Uppdraget hos Servicepartner är att skapa förutsättningar för deltagarna att nå sina mål genom att erbjuda en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och hitta potentialen att vara sitt bästa jag.

Värdet att vara värdefull

Hur arbetar ni? Vi frågar Björn Arnehall tf gruppchef på Servicepartner som i hela sitt yrkesliv arbetat med människor i någon form av utanförskap.

– Här hos oss erbjuder vi en meningsfull sysselsättning i form av olika serviceuppdrag till de olika förvaltningarna. Det handlar inte bara om arbetsresultatet, det är helheten som är det viktigaste, Björn förklarar.

– Största värdet är vägen dit och allt omkring, att få bidra och få vara en del av något större, likaså att få rutiner, gemenskap och att få utmana sig bit för bit anpassat till den egna förmågan.

Om vi tar det lugnt får vi mer gjort.
- Deltagare hos Servicepartner

Motivation och hälsa

En grund i Servicepartners arbete är att ge förutsättning och hjälp för den personliga utvecklingen. Det kan handla om mötet och dialogen i gruppen, om vikten av att få dela med sig av egna erfarenheter, likväl som att få ta del av varandras insikter och upplevelser. Här jobbas det också mycket med att motivera självledarskapet. Det kan vara att ta ansvar för sin egen hälsa, som motion och mat, men även att hålla tider och ta initiativ som leder till egen utveckling.

– Det råder en grymt god stämning och det finns en stolthet här på Servicepartner. Alla blir snabbt en i gänget, det finns stor respekt för varandras olikheter och ofta nämns det att vi är som en stor familj, förklarar Björn.

Ledorden som genomsyrar varje dag är: trygghet, arbetsglädje, ett salutogent
förhållningssätt, medveten långsamhet, grön hälsa och rörelse.
- Arbetsplan 2023

Organisation

Idag består Servicepartner av två i personal, en gruppchef och en samordnare/arbetsledare. Därutöver är de nio personer med anpassade villkor; lönebidrag, nystartsjobb, offentligt skyddat arbete eller arbetsträningsinsatser.

Arbetsuppgifterna varierar utifrån kommunens behov, det kan vara att rensa sly, klippa gräsmattor, fälla träd, skogsvård, flytta och transportera saker, etcetera.

–Stoltheten här går det inte att ta miste på - att få känslan att göra nytta och göra fint för andra, avslutar Björn.