Den upplevda tryggheten i kommunen har ökat

Fler känner sig trygga med att vistas utomhus sent på kvällarna och färre oroar sig för att bli utsatt för brott. Det anser de medborgare i Nynäshamns kommun som svarat på Polisens regionala trygghetsmätning, som presenterades idag.

Polisens regionala trygghetsmätning görs varje år i samarbete med kommunerna. Syftet med mätningen är att följa upp polisens och kommunernas trygghetsskapande åtgärder. Undersökningen skickades ut till 1 000 kommuninvånare mellan 16 och 85 år. Av de som svarade uppger 29 procent att de känner sig otrygga eller mycket otrygga. Det är en minskning med sju procentenheter jämfört med mätningen som genomfördes 2021. Undersökningen visar också att allt färre oroar sig för att bli utsatta för brott. Till exempel uppger 35 procent av de svarande att de oroar sig för att bli utsatt för ett brott i hemmet, det är en minskning med åtta procent jämfört med tidigare mätning.

– Det är positivt att det går åt rätt håll. Det visar på att vårt trygghetsskapande arbete har gett effekt. Men det här betyder inte att vi nu kan luta oss tillbaka. Vi behöver tillsammans med polis och räddningstjänst fortsätta med vår samverkan för att den upplevda tryggheten i kommunen ska fortsätta öka, säger Marcus Svinhufvud, kommunstyrelsens ordförande.

Bedrägeribrotten ökar

Något som däremot går i omvänd riktning är andelen bedrägeribrott i kommunen. Sju procent av de som svarat på undersökningen uppger att de blivit utsatt för någon typ av bedrägeribrott de senaste tolv månaderna. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med tidigare mätning.

– Det vi också kan se är att de som begår bedrägeribrott använder sig av andra tillvägagångssätt. Tidigare har brotten skett främst på internet. Nu uppger en större andel av de som blivit utsatt för bedrägeribrott att brottet har skett på annat sätt, säger Ylva Thomasson, kommunpolis.

Nu ska polisen och kommunen analysera de lokala siffrorna närmare.

– Utifrån resultatet av trygghetsmätningen kommer vi tillsammans med kommunen fortsätta utveckla våra trygghetsinsatser och stärka upp det brottsförebyggande arbetet, säger Ylva Thomasson.

Läs polisens regionala analys av undersökningen.

Läs mer om kommunens trygghetsskapande arbete.