Nynäshamns kommun kan vinna prestigefullt pris

Projektet Hälsofrämjande arbetsliv, som Nynäshamns och Järfällas kommuner drivit, är i final i Swedish Learning Awards och kan vinna pris i kategorin Årets kompetensinsats. Bland de andra finalisterna finns både Försvarsmakten och Region Stockholm. Priset delas ut den 20 september.

Swedish learning association (SLA) är ett nätverk inom lärande, utveckling och förändring. Varje år delar de ut pris på Swedish learning awards till de bästa kompetensutvecklingsinsatserna i ett antal kategorier.

– Det är verkligen ett prestigefyllt pris där de som står bakom priset både kommer från näringslivet, finanssektorn och nationella myndigheter som Skatteverket. Därför känns det väldigt roligt och hedersamt att vi tillsammans med Järfälla kommun nu är i final och kan vinna pris för årets kompetensinsats, säger Rosario Alí, projektledare för Hälsofrämjande arbetsliv.

I final med Försvarsmakten och Region Stockholm

Och vi är i gott sällskap bland finalisterna. De andra finalisterna är Försvarsmakten som tillsammans med Lexicon Interactive gjort satsningen ”Tillsammans är vi totalförsvaret” och Region Stockholm med Learnways som står bakom insatsen ”Vårdhygien”.

– Det som gör att vi sticker ut är att vi är två kommuner som i samarbete skapat innehållet i projektet, säger Rosario Alí.

Men hur goda chanserna är att vi vinner vågar han inte uttala sig om.

– Vi får se. Bara att vi är i final är stort nog.

Finansierades av EU

Projektet Hälsofrämjande arbetsliv finansierades av medel från Europeiska socialfonden och avslutades under våren 2023, efter att ha varit igång i nästan fem år. Projektet bestod av i huvudsak tre utbildningspaket som alla ger arbetsplatsen kunskap och verktyg att arbeta hälsofrämjande. Över 5 500 medarbetare i de båda kommunerna har deltagit.

– De används vid behov idag av våra HR-partners, i årliga medarbetarundersökningen och är integrerade i våra rutiner för bland annat tidig upptäckt av ohälsa och förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatsen, säger Rosario Alí.

Priset delas ut den 20 september.

Om projektet Hälsofrämjande arbetsliv

Mellan 2018 och 2023 har Nynäshamns kommun och Järfälla kommun beviljats 36 miljoner kronor av Europeiska socialfonden för det gemensamma projektet Hälsofrämjande arbetsliv. Syftet med projektet var att minska sjuktalen i de båda kommunerna genom att arbeta hälsofrämjande.

Projektet har bestått av tre delar:

OSA-dialogen (organisatorisk och social arbetsmiljö)
En metod som syftar till att tydliggöra arbetsplatsens uppdrag, undersöka och riskbedöma arbetsmiljön prioritera bland utvecklings¬områden och se till att de hamnar på rätt beslutsnivå.

Hälsofrämjande ledarskap för ett hållbart arbetsliv
En utbildning som ger chefer fördjupad kunskap i arbetsmiljöfrågor.

Tidig upptäckt av ohälsa och förebygga sjukfrånvaro
En utbildning som ger chefer verktyg att hitta tidiga tecken på ohälsa hos sina medarbetare för att snabbt kunna sätta in åtgärder.

Över 5 500 medarbetare och ledare i de båda kommunerna har deltagit i projektets olika delar. I en uppföljning uppger 80-96% av deltagarna att de använder sig av metoderna i sin vardag.

Kontakt