Gemensam kraftsamling mot våldsutvecklingen

Hela samhällets insatser behövs för att bromsa våldsutvecklingen. Nynäshamns kommun arbetar nära med andra aktörer i hela Stockholms län på olika nivåer för att öka tryggheten för de som bor och rör sig i länet.

Kommunerna i Stockholms län och en rad andra myndighetsaktörer, som exempelvis polisen, har under lång tid arbetat tillsammans mot den organiserade brottsligheten inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Men då den pågående våldsvågen fortsätter att öka i omfattning har vi nu kommit till ett läge där arbete och samverkan behöver höjas ytterligare.

Aktiverat läge

Sedan några veckor tillbaka arbetar aktörerna inom SSR i aktiverat läge, vilket betyder att vi följer utvecklingen noga genom att dela lägesbilder och sätter in gemensamma resurser där det behövs. Den 16 oktober beslutades att starta upp ett regionalt center för att säkerställa en effektiv hantering av individärenden mellan polis och kommun alla tider på dygnet och att säkerställa en regelbunden samlad regional operativ lägesbild över organisationsgränser. Målet är att aktörerna ska arbeta effektivare tillsammans på flera områden.

– Arbetet som bedrivs inom samarbetet med Samverkan Stockholmsregionen är en viktig del i hur vi arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande. På lokal nivå har vi ett väldigt nära och bra samarbete med Polisen och en mängd andra aktörer. Ett exempel på detta är våra utsättningsmöten där vi  samlas och delar lägesbild samt kan identifiera vilka gemensamma insatser som behövs, säger Milan Vladusic, säkerhetschef i Nynäshamns kommun.

Guide för föräldrar

Kriminella nätverk använder i allt högre utsträckning barn för att utföra ärenden i deras syften. Som förälder, vårdnadshavare eller närstående kan du motverka att något barn i din närhet ska dras in i kriminalitet. I guiden Gängsnack kan du som är vuxen få vägledning och stöd i att identifiera viktiga varningssignaler samt råd för vad du kan göra och vart du kan vända dig. Guiden är framtagen av länsstyrelserna och Polisen och är översatt till nio olika språk.