Marcus Svinhufvud

Kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud.

Fokus på vård, skola och omsorg i budget 2024

Kommunfullmäktige i Nynäshamn har beslutat om mål och budget för 2024. Fokus ligger på att värna kommunens kärnverksamheter - vård, skola och omsorg – i de tuffa ekonomiska tiderna. Dessutom tas inriktningsbeslut om byggnation av en ny skola och ett nytt äldreboende.

I torsdags beslutade kommunfullmäktige om kommunens mål och budget för nästa år. Mål och budget styr inriktningen på kommunens arbete under året och beskriver hur pengarna fördelas mellan de olika verksamheterna.

Kommunsektorn står inför stora utmaningar och kommunens kostnader beräknas stiga kraftigt under nästa år på grund av inflationen. Det speglas i årets budget som har inriktningen att värna kommunens kärnverksamheter – vård, skola och omsorg.

– Vi ökar resurserna till kärnverksamheterna för att kunna möta de ökade kostnaderna. Det är möjligt tack vare att vi har drivit ett intensivt utvecklings- och effektiviseringsarbete och kunnat ta bort kostnader för administration och lokaler, säger kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud.

Budgeten tar också höjd för att möta kommunens långsiktiga utmaningar. Ett inriktningsbeslut tas i budgeten om att kommunen ska bygga en ny skola i Sunnerby, som möjliggör att en samlad skola från förskoleklass till årskurs 6 kan skapas. I budgeten finns också investeringsmedel och uppdrag för att bygga ett nytt särskilt boende för äldre.

– Vi rustar Nynäshamn för framtiden och tar viktiga beslut för att kunna skapa nya platser i äldreomsorgen för att möta behoven hos kommunens äldre invånare. Vi bygger också en ny skola i Sunnerby som möjliggör att resurser till undervisning kan prioriteras, kompetens samlas och elevhälsan och övriga stödresurser stärkas, säger Marcus Svinhufvud.

Fastighetsunderhåll fortsatt prioriterat
Vid sidan om dessa satsningar läggs också fortsatt stora resurser på att underhålla kommunens fastigheter. Fokus ligger på renovering och underhåll av verksamhetslokaler såsom förskola, skola och vård- och omsorgsboende. Medel avsätts också för upprustning av Ösmo simhall.

Mål och budget 2024-2027 publiceras här på webbplatsen så snart kommunfullmäktiges beslut är justerat.