Collage med bilder från och om Svandammsskolan.

Svandammsskolan årets hållbara grundskola i Sverige – igen!

Vi säger ett jättegrattis till Svandammsskolan i Nynäshamn som för andra året i rad har utsetts till årets hållbara grundskola i Sverige.

Håll Sverige Rent motiverar utnämningen så här: "Skolans Grön Flagg-arbete har varit meningsfullt för både elever och vuxna och har genomsyrat en verklig samhällspåverkan där eleverna har spelat en aktiv roll. Tillsammans har de utvecklat sitt arbete med lärande för hållbar utveckling. I sin Grön Flagg-resa har de samarbetat med externa aktörer och de har spridit sitt hållbarhetsarbete både lokalt och globalt. De har arbetat med återvinning, återbruk och skräpplockning. De har även jobbat aktivt med att öka den fysiska aktiviteten och med nudging för att påverka olika beteenden."

Nudging är ett begrepp och en metod som Håll Sverige Rent förklarar så här: Det innebär att designa och arrangera olika platser för att underlätta för människor att fatta hållbara beslut. Genom att förstå mänskligt beslutsfattande och situationen runt beslutet kan du göra det lätt att göra rätt!