Namnunderskrifter inlämnade till kommunen

Under onsdagen tog kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud emot namnunderskrifter från ett folkinitiativ som vill se en folkomröstning om den kommunala hemtjänsten. Nu ska kommunstyrelseförvaltningens kansli gå igenom namnunderskrifterna.

Folkinitiativet vill att kommunfullmäktiges beslut från den 14 september om att koncentrera den kommunala hemtjänsten till centrala Nynäshamn för att komma till rätta med problemen med hög sjukfrånvaro och stora ekonomiska underskott upphävs. De vill med namninsamlingen se att en folkomröstning ska hållas i frågan.

För att väcka ett ärende om en folkomröstning behöver minst tio procent av kommunens röstberättigade invånare ha skrivit på namninsamlingen. Kommunstyrelseförvaltningens kansli ska nu verifiera namnunderskrifterna och därefter bereda ett ärende för slutligt beslut i kommunfullmäktige. Om fullmäktige beslutar att en folkomröstning ska hållas är resultatet av den rådgivande.