01 feb 2024

Ny hemtjänstorganisation för höjd kvalitet

Idag, 1 februari, träder den nya organisationen för hemtjänsten ikraft, med fokus att höja kvaliteten och öka effektiviteten. Fler brukare i kommunen får sina hemtjänstinsatser utförda av externa hemtjänstföretag och den kommunala hemtjänsten koncentreras till centrala Nynäshamn.

I september 2023 beslutade kommunfullmäktige om en ny strategi och organisation för hemtjänsten. Syftet med beslutet är att skapa en effektivare hemtjänst med högre kvalitet men också att komma tillrätta med arbetsmiljöproblem och ekonomiska underskott.

– Det här ger den kommunala hemtjänsten en välförtjänt nystart och ett bra utgångsläge för att komma tillrätta med problemen. Med förändringen stärker vi också uppföljningen av både vår egen hemtjänst och privata hemtjänstutförare i kommunen för att säkerställa att alla brukare får en god omsorg, säger Christina Sönnergren, Socialnämndens ordförande.

Nya utförare har valts

En effekt av kommunfullmäktiges beslut är att organisationen för den kommunala hemtjänsten minskar i omfattning och koncentreras till centrala Nynäshamn. Brukare som bor utanför tätorten får sina hemtjänstinsatser utförda av externa hemtjänstutförare. Sammanlagt har kommunen slutit avtal med fem aktörer. Under hösten har ett förberedande arbete pågått, bland annat har alla brukare som berörs av förändringen fått hjälp med att välja ny utförare och tillsammans med utföraren planerat för en övergång.

– Jag är mycket glad över att vi nu är igång med den nya organisationen. Tillsammans med alla duktiga hemtjänstutförare och kompetenta medarbetare kan vi nu arbeta för att fortsätta utveckla hemtjänsten till alla brukare i kommunen, säger Christina Sönnergren.

Kommunal hemtjänst byter lokaler

I samband med att den kommunala hemtjänsten ändrar sitt upptagningsområde flyttar hemtjänsten under februari in till nya lokaler i kommunhuset och kommer framöver att utgå därifrån. Även trygghetspatrullen och nattpatrullen utgår då från kommunhuset.

Se vilka hemtjänstutförare du kan välja mellan