Folkomröstning om hemtjänsten 9 juni

Den 9 juni 2024 blir det en folkomröstning om hemtjänsten i Nynäshamns kommun. Det beslutade kommunfullmäktige den 15 februari. Folkomröstningen sker samtidigt som valet till Europaparlamentet och resultatet är rådgivande.

Orsaken till folkomröstningen är en namninsamling som lämnats in till Nynäshamns kommun där ett så kallat folkinitiativ ville se en folkomröstning om hemtjänsten. Om minst tio procent av kommunens röstberättigade invånare skriver på måste kommunfullmäktige ta upp frågan till beslut. Med 2 783 godkända underskrifter uppfylldes kravet och nu har kommunfullmäktige alltså beslutat att det blir en folkomröstning.

Bakgrunden är kommunfullmäktiges beslut från september 2023 om en ny organisation för hemtjänsten, som syftar till att komma tillrätta med problemen med hög sjukfrånvaro och stora ekonomiska underskott i den kommunala hemtjänsten. Den nya organisationen, som trädde i kraft 1 februari 2024, innebär att fler brukare i kommunen får sina hemtjänstinsatser utförda av hemtjänstföretag och att kommunens hemtjänst i egen regi koncentreras till centrala Nynäshamn.

En folkomröstning är alltid rådgivande. Det betyder att resultatet inte är beslutande, utan blir ett underlag till de förtroendevaldas kommande beslut.

För att få rösta i folkomröstningen ska man vara folkbokförd i Nynäshamns kommun och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom måste man:

  • vara medborgare i Sverige eller något annat EU-land, eller
  • vara medborgare i Norge eller i Island, eller
  • ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före dagen för folkomröstningen.

Folkomröstningen kommer att hållas samtidigt som EU-valet den 9 juni och det kommer att gå att förtidsrösta från den 22 maj. Nynäshamnarna kommer alltså att kunna rösta i båda valen i samma vallokal.