14 mar 2024

Så agerar kommunen efter konkursbesked av hemtjänstutförare

Malins hemtjänst, en av kommunens hemtjänstutförare i privat regi, försattes den 13 mars i konkurs. Ingen brukare kommer att stå utan hemtjänst. Kommunen har som huvudman alltid ansvaret för att brukarna får sina beslutade insatser.

Under dagen den 13 mars fick kommunen vetskap om att Malins hemtjänst hade försatts i konkurs. Företaget utför i dag hemtjänstinsatser åt knappt 200 brukare i Nynäshamns kommun.

– Vi förstår att detta kan skapa oro för brukare och deras anhöriga. Vår främsta prioritering är nu att säkerställa att brukarna fortsatt får de hemtjänstinsatser de har rätt till. Kommunen har alltid ansvaret för att de som är beviljade hemtjänstinsatser får dessa utförda. Ingen brukare kommer att stå utan hemtjänst, säger Mikael Landberg, socialchef.

De brukare som berörs kommer med början under eftermiddagen idag den 14 mars att bli kontaktade av kommunen.