29 jan 2024

Byggnation av cirkulationsplats väg 73

I korsningen Telivägen/väg 73 pågår just nu byggnation av en cirkulationsplats (rondell) för att förbättra trafiksituationen i området. Arbetet beräknas att vara klart hösten 2024.

Under arbetet kommer trafiken att påverkas på olika sätt till exempel gällande framkomligheten till bland annat Sjötelegrafen. Vi rekommenderar att istället köra via Industrivägen.

Vi kommer också från och till behöva borra och spränga. Boende i området får särskild information om tider för detta.

I projektet ingår också byggnation av en ny gång- och cykelväg för att göra det säkrare för oskyddade trafikanter att ta sig från hamnområdet över väg 73.

Förstora bilden

Illustration.