Kommunfullmäktige beslutade om ny strategi för den kommunala hemtjänsten

På torsdagens kommunfullmäktige beslutades om en ny inriktning för hemtjänsten i kommunal regi. Beslutet innebär bland annat att den kommunala hemtjänsten minskar i omfattning. Nu startar ett utvecklingsarbete för att den nya organisationen för hemtjänsten ska komma på plats.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att kommunens indelning av geografiska hemtjänstområden görs om, att uppföljningen av alla hemtjänstutförare stärks och att den kommunala hemtjänsten minskar i omfattning och koncentreras till centrala Nynäshamn. I och med beslutet kan nu Socialförvaltningen påbörja förberedelserna för att verkställa beslutet.

Ärende togs upp igen

Socialtjänsten fattade redan i juni ett beslut om hemtjänsten som överklagades till förvaltningsrätten och inhiberades. För att kommunen så snabbt som möjligt ska kunna påbörja arbetet med hemtjänstens utveckling – oavsett vad förvaltningsrättens avgörande blir - togs ärendet upp igen den 16 augusti för beslut i extrainsatt socialnämnd. Därefter togs beslut i kommunstyrelsen 31 augusti och slutligen i kommunfullmäktige 14 september. Kommunfullmäktiges beslut ersätter därmed socialnämndens beslut.

Kommunen kontaktar dig

Du som idag har kommunal hemtjänst utanför Nynäshamns tätort kommer att bli kontaktad av kommunen inom kort för att få mer information om vad beslutet innebär för dig.

Läs mer om beslutet på sidan Hemtjänst 2024.

Kontakt

Christina Sönnergren

ordförande i socialnämnden
kommunalråd
08-520 688 52
christina.sonnergren@nynashamn.se