15 mar 2024

Det ska nynäshamnarna rösta om i folkomröstningen

I samband med EU-valet den 9 juni ska det hållas en folkomröstning om hemtjänstens organisation i Nynäshamns kommun. Nu har kommunfullmäktige beslutat om vilken fråga som ska ställas till kommunens invånare.

Enligt lagen är det kommunfullmäktige som bestämmer vilken fråga som ska ställas i en folkomröstning. De beslutar också om vilka svarsalternativen ska vara. Nu har kommunfullmäktige alltså fattat beslutet.

Frågan som du som bor i Nynäshamns kommun ska få rösta om är:

"Hemtjänsten, som drivs i kommunal regi i Nynäshamns kommun, har under lång tid brottats med hög sjukfrånvaro och stora ekonomiska underskott. Hemtjänsten omorganiserades därför under 2023. Från och med 1 februari 2024 bedrivs hemtjänst i vissa delar av kommunen både genom en kommunal och flera privata utförare, medan i andra delar av kommunen bedrivs hemtjänst genom flera privata utförare.

Ska kommunen behålla den nya hemtjänstorganisationen?"

Du kan rösta ja, nej eller blankt.

Läs mer om folkomröstningen

Läs en längre bakgrund och fakta om hemtjänsten