Faktura till Nynäshamns kommun

I Nynäshamns kommun tar vi endast emot elektroniska fakturor. På den här sidan hittar du som är leverantör information och uppgifter du behöver när du ska fakturera kommunen.

Nynäshamns kommuns uppgifter

Organisationsnummer är: 212000-0233

Momsregisteringsnummer/VAT-nummer: SE212000023301

Skicka e-faktura

Du kan skicka e-faktura till oss enligt något av följande alternativ:

 • Vismas standardkanal, GLN 7340031801010
 • Mottagningsadress för Svefaktura med Transportprofil Bas (EBMS) är https://www.proceedo.net/ebms/in/2120000233
 • Via Peppol, där vår adress är: 0007:2120000233
 • Visma Proceedo ”Supplier Center”

Samtrafiksavtal

Vi använder oss av Visma Commerce som har samtrafiksavtal med följande VAN-operatörer: Pagero, InExchange, Visma SPCS, BGC, Creditflow och Tieto samt Peppol. Om du som leverantör har avtal med någon av dessa VAN-operatörer behöver du meddela dem att dina fakturor ska skickas till Visma Proceedo och ett startdatum från och med när detta gäller.

Ofullständiga fakturor

Om en faktura är ofullständig eller felaktig och behöver kompletteras kommer fakturan att returneras. Leverantören meddelas och en ny faktura begärs. Dröjsmålsräntor på fakturor på grund av att en faktura är ofullständig eller felaktig accepteras inte.

Samlingsfakturor

För att få en effektiv hantering av fakturorna accepteras inte samlingsfakturor utom i särskilt överenskomna fall. Nynäshamns kommun önskar en faktura per beställning.

 • Vad fakturan avser
 • Fakturanummer
 • OCR-nummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Referens/referensnummer hos Nynäshamns kommun
 • Er referens
 • Nettobelopp
 • Momsbelopp i kronor per momssats och totalt för fakturan
 • Totalbelopp
 • Bankgiro/plusgiro/bankkonto
 • Ert organisationsnummer
 • Ert VAT-nummer
 • Uppgift om F-skattsedel

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura kan du använda tjänsten Supplier Center, som är Visma Proceedos leverantörsportal. Tjänsten är kostnadsfri och hjälper dig att skicka e-fakturor till kommunen på ett enkelt sätt. Denna lösning är tänkt för mindre leverantörer som skickar få fakturor.

För att få tillgång till Supplier Center behöver du ha ett inlogg. Mejla inkop@upphandlingsodertorn.se med kontaktuppgifter så får du en inbjudan.

Användarmanual för Supplier Center

Inga papperfakturor

Enligt lagen om elektroniska fakturor är det endast vissa leverantörer som har rätt att skicka pappersfakturor till kommunen. Om din verksamhet är undantagen kravet om e-faktura ska du skicka fakturan till nedanstående adress. Kom ihåg att referensnummer och mottagarens namn ska finnas på fakturan:

Nynäshamns kommun Fakturaservice
"Beställande enhet och referensnummer"
Box 130
149 22 Nynäshamn

Påminnelser och krav sänds av leverantören direkt till ekonomiavdelningen med bifogad obetald fakturakopia.

Nynäshamns kommun
Ekonomiavdelningen-Lev. gruppen
149 81 Nynäshamn
Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar om inte annat är överenskommet.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: