Klagomål på skolverksamheten och anmälan om kränkande behandling

I skollagen anges det att kommunen ska ha rutiner för klagomål på skolverksamheten. Även anmälan om kränkande behandling ska gå att lämna. Här hittar du mer information och blankett för detta.

Enligt skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Lagen gäller alla skolformer - förskola, grundskola, anpassad skola, gymnasium och vuxenutbildning.

Så här går det till

  1. Börja alltid med att kontakta skolans eller förskolans verksamhet direkt. Du kan kontakta dem via direkta samtal med pedagog, lärare eller rektor, per telefon eller e-post.
  2. Om du inte är nöjd med hanteringen av klagomålet hos den aktuella skolan eller förskolan kan du gå vidare genom att använda kommunens formulär för klagomål och synpunkter.
  3. Om du inte är nöjd med hanteringen av klagomålet hos förvaltningen kan du gå vidare genom att kontakta Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet.

När ett klagomål kommer in till förvaltningen ska det utredas för att visa eventuella brister i verksamheten. Om det finns brister ska ansvarig chef beskriva åtgärder för att rätta till dem. Du som har skickat in klagomålet ska få återkoppling inom tio dagar.

Blir allmän handling

Det är bra att känna till att allt som skickas in till kommunen blir allmän handling.

Det innebär att de flesta klagomål som skickas in kan begäras ut och läsas av andra. Var därför försiktig med känsliga uppgifter i ditt klagomål.

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden


Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00

kontaktcenter@nynashamn.se

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00

kontaktcenter@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: