06 sep 2023

Containrar för fallfrukt

Kommunen har ställt ut fyra containrar där du kan slänga din fallfrukt. Problemen med vildsvin är störst i Nynäshamns tätort vilket gör att den här insatsen riktas dit.

Förstora bilden

Containrarnas placering.

Komposter i trädgårdar blir lätt foderplatser för vildsvin och för att försvåra för dem att leva inom tätorten erbjuds möjligheten att slänga fallfrukten i containrarna.

Här står containrarna fram till slutet av vecka 44.

  • Sandhamsvägen, på vändplanen bakom bygdegården.
  • Videgatan, intill elcentralen.
  • Villagatan, vid återvinningsstationen.
  • Grönviksvägen, vid anslutningen mot gång- och cykelvägen mot Kalvö.

Kontakt

Peter Svedberg

markförvaltare Nynäshamns kommun
08-520 682 04
peter.svedberg@nynashamn.se