06 sep 2023

Containrar för fallfrukt

Nu har vi börjat ställa ut containrar där du kan slänga din fallfrukt. Just nu är tre av fyra på plats och den sista containern på Grönviksvägen kommer under veckan.

Förstora bilden

Containrarnas placering.

Komposter i trädgårdar blir lätt foderplatser för vildsvin och för att försvåra för dem att leva inom tätorten erbjuds möjligheten att slänga fallfrukten i containrarna.

Här kommer containrarna att finnas:

  • Sandhamsvägen, på vändplanen bakom bygdegården.
  • Videgatan, intill elcentralen.
  • Villagatan, vid återvinningsstationen.
  • Grönviksvägen, vid anslutningen mot gång- och cykelvägen mot Kalvö.

Problemen med vildsvin är störst i Nynäshamns tätort vilket gör att den här insatsen riktas dit.

Kontakt

Peter Svedberg

markförvaltare Nynäshamns kommun
08-520 682 04
peter.svedberg@nynashamn.se