Fler verksamheter påverkas av förändringarna inom hemtjänsten

De fackliga organisationerna begärde på måndagen att medarbetare på kommunens särskilda boenden för äldre - Rosengården och Tallåsen - ska vara en del av omställningen som sker inom hemtjänsten. Antalet tjänster på de särskilda boendena kommer inte att påverkas, men eftersom det blir färre tjänster inom hemtjänsten, så kommer det totalt sett att finnas färre jobb på de tre arbetsplatserna.

Den 14 september fattade kommunfullmäktige beslut om en ny inriktning för hemtjänsten. Beslutet handlar om att fokusera den kommunala hemtjänsten till centrala Nynäshamn. Bakgrunden till beslutet är att den kommunala hemtjänsten under många år haft stora problem med hög sjukfrånvaro och ekonomiska underskott.

Vid ett möte den 19 oktober begärde de fackliga organisationerna att fler arbetsplatser ska tas med i pågående omställningen inom hemtjänsten. På måndagen 30 oktober meddelade de fackliga organisationerna att det blir Rosengårdens och Tallåsens särskilda boenden för äldre, som förutom hemtjänsten, ska ingå i omställningen.

– Vår linje som arbetsgivare har varit att endast hemtjänsten ska ingå i omställningen. De fackliga organisationerna har dock rätt enligt vårt kollektivavtal att begära att ytterligare två arbetsplatser läggs till, förklarar Marlen Terrell, socialchef.

Det innebär att medarbetare som arbetar vid Tallåsen och Rosengården kommer att påverkas av omställningen, trots att det inte råder någon arbetsbrist vid de arbetsplatserna.

– Organisationen inom våra särskilda boenden görs inte om, utan antalet tjänster kommer vara desamma som vi har idag. Men eftersom hemtjänsten minskar antalet tjänster så blir det totalt sett färre tjänster på de tre arbetsplatserna än vad det finns medarbetare, säger Marlen Terrell.