Kvinna som ler

Nynäshamn sätter utbildning och kompetensförsörjning på kartan

Framtidsvisionen är tydlig, att göra Nynäshamns kommun till en eftertraktad destination för både ungdomar och vuxna som söker efterfrågade utbildningsmöjligheter.

Nu pågår ett strategiskt arbete för att samordna och lyfta utbildningsuppdraget för Nynäshamns gymnasium och Campus Nynäshamn.

Förändring, kvalitet och utveckling

För skolorna innebär det att tre ledningsfunktioner som tidigare varit en skolchef och två rektorer för respektive Nynäshamns gymnasium och Campus Nynäshamn nu blir en gemensam rektorstjänst tillika skolchef.

– Förändringen innebär att vi fortsatt kan säkra och satsa på kärnverksamheten och utbildningarnas kvalitet och utveckling, förklarar Petra Kålbäck, förvaltningschef på näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen.

En rektor att räkna med

Rektorn som får det övergripande ansvaret för utbildningsavdelningen att leda både Nynäshamns gymnasium, anpassade gymnasieskolan och Campus Nynäshamn är Anneli Sahlin. Hon har stor erfarenhet och en gedigen kunskap om utbildningsfrågor. Sedan 2019 har hon varit ansvarig för Campus Nynäshamn som under hennes tid gjort en stark utvecklingsresa och idag är ett omtalat lärcentrum som erbjuder ett 20-tal utbildningar och program inom högskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola.

– Vi har vår största tilltro att Anneli Sahlin kommer att göra fantastiska resultat. Hon har under sin gärning här i Nynäshamns kommun utvecklat Campus Nynäshamn med mycket fina resultat. Annelie har visat stor målmedvetenhet, ett utvecklande ledarskap och en innovativ inställning till förändringsarbete ihop med en omtalat god samarbetsförmåga. Det är med stor glädje och tillit vi nu går in i arbetet med den nya konstellation, förtydligar Petra.

Vad händer nu?

Nu kommer Anneli att lära känna och sätta sig in i gymnasiets verksamhet. De planerade aktiviteterna och undervisningen fortskrider som tänkt. Samtidigt pågår ett fördjupat utvecklingsarbete om gymnasiets framtid.

– Jag är övertygad att vi har allt som krävs och ser stora möjligheter att utveckla Nynäshamns gymnasium tillsammans med min personal. Vi tillsammans kan göra skillnad och åstadkomma resultat som överträffar vad som förväntas av oss i vårt gemensamma uppdrag, understryker Anneli.