15 nov 2023

Tyck till om förslag till ny avfallsplan

Just nu kan du lämna synpunkter på en ny avfallsplan och avfallsföreskrifter. Utställningsperioden pågår fram till den 13 december 2023.

Det går inte längre att tycka till om förslaget.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan och föreskrifter om hantering av avfall. Nu har SRV Återvinning, Nynäshamns kommun och fyra andra Södertörnskommuner tagit fram förslag till en ny avfallsplan och avfallsföreskrifter. I den beskrivs bland annat hur avfallshanteringen ska utvecklas och skötas.

Skicka synpunkterna till synpunkter@srvatervinning.se senast den 13 december 2023.

Tack för din hjälp!