24 nov 2023

SRV tar över förpackningsinsamlingen

Från den 1 januari 2024 tar kommunen med SRV i spetsen över drift och skötsel av återvinningsstationerna.

Regeringen beslutade sommaren 2022 om nya regler kring förpackningsinsamlingen. En av nyheterna är att Sveriges kommuner tar över ansvaret för alla återvinningsstationer runt om i landet från och med 1 januari 2024.

För Nynäshamns kommun innebär detta att SRV tar över återvinningsstationerna i kommunen och ansvaret för drift och skötsel av dem.

Återvinningsstationerna kommer även fortsättningsvis vara avsedda för hushållens förpackningsavfall.

Tre återvinningscentraler påverkas

Det mesta kommer att vara precis som nu, med några undantag. Tre återvinningsstationer i kommer att stängas ned på fastighetsägarens begäran. De tre berörda platserna är Lisö, Alkärrsplan i centrala Nynäshamn och Sunnerby. På FTI:s webbplats www.fti.se kan du söka fram din närmast återvinningsstation.

FTI fram till årsskiftet

Fram till och med den 31 december 2023 är det Förpackningsinsamlingen (FTI) som har ansvar för drift och skötsel av återvinningsstationerna.

Fakta om SRV

SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor, returpapper och slamtömning. Det är även SRV som fakturerar dessa tjänster.