Därför presenteras resultatet från folkomröstningen först på torsdag

I helgen genomfördes en folkomröstning i Nynäshamns kommun. Resultatet från omröstningen presenteras på torsdag efter att alla röster kontrollerats och sluträknats.

I samband med EU-valet den 9 juni genomfördes samtidigt en folkomröstning om hemtjänstens organisation i Nynäshamns kommun. Kommunen kommer att presentera det slutliga resultatet då rösterna har kontrollerats och sluträknats. Detta för att kommunen vill att resultatet ska vara granskat och helt säkerställt.

Röster kontrolleras och granskas

På torsdag 13 juni sker en sluträkning av rösterna i folkomröstningen. Då räknas, kontrolleras och granskas alla röster ännu en gång. Resultatbilagorna från valdistrikten tillsammans med resultatbilagan från uppsamlingsräkningen som sker i morgon 12 juni utgör en del av underlaget vid sluträkningen då alla röster granskas och kontrollräknas.

Sluträkningen är offentlig

Sluträkningen är offentlig och kommer att ske på Folkets hus i lokal Mysingen med start klockan 9.30. Valnämnden ansvarar över den slutliga räkningen och när den är klar fastställer nämnden resultatet. Rösträkningen beräknas pågå under hela dagen. När det finns ett fastställt resultat presenteras det på kommunens webbplats.