Om du inte är nöjd med vården

Om du inte är nöjd med vården som utförs av Nynäshamns kommun eller på uppdrag av kommunen kan du lämna in en synpunkt. Verksamheten ska därefter svara på ditt ärende så fort som möjligt men senast inom fyra veckor.

Du som har synpunkter på omsorgen, till exempel inom hemtjänsten, lämnar istället dina synpunkter via kommunens synpunktshantering.

Detta händer när du skickat in ditt klagomål eller synpunkt

  1. Du får en bekräftelse. Där berättar socialförvaltningen bland annat vem som handlägger ditt ärende.
  2. Handläggaren ringer dig efter några dagar där du får berätta mer om vad som har hänt.
  3. Socialförvaltningen lämnar ett skriftligt svar till dig. Det tar maximalt 4 veckor innan du får svaret.
  4. Om du är nöjd med svaret avslutas ärendet. Annars fortsätter dialogen.

Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ett klagomål

Du kan också vända dig till Patientnämnden för att få hjälp att föra fram ditt klagomål. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården och se till att de blir besvarade. Patientnämnden utreder inte själv klagomålet utan fungerar som ett stöd för dig och som länk till kommunen.

Kontakt

Socialnämnden

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00

kontaktcenter@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: