Arbete mot bedrägerier

Bedrägeribrott mot utsatta grupper som äldre och personer med funktionsnedsättning har ökat. I det lokala brottsförebyggande arbetet samverkar Nynäsamns kommun, lokalpolisen och brottsförebyggande rådet för att återkommande informera om hur du kan skydda dig, dina ägodelar och din privata information.

Samverkansöverenskommelse

Många äldre och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för brott där gärningspersoner utnyttjar människors sårbarhet och bristande digitala kunskaper. Nynäshamns kommun arbetar brottsförebyggande på flera sätt. Bland annat genom den samverkansöverenskommelse som kommunen skrivit under tillsammans med lokalpolisen och brottsofferjouren. I överenskommelsen finns flera strategiskt prioriterade områden, varav ett är ”Särskilt utsatta brottsoffer”. I den kategorin ingår brott mot äldre och personer med funktionsnedsättning och då bland annat bedrägeribrott.

Om bedrägerier

Vad är ett bedrägeri?

Att vara utsatt för ett bedrägeri innebär att någon försöker luras i syfte
att komma åt pengar eller värdefulla saker. Trots att vi är väl upplysta
om att bedrägerier förekommer i samhället så tänker många att detta
är något som drabbar andra och inte en själv.

Hur går det till?

Metoderna som bedragarna använder är många och de utvecklas snabbt. En bedragare är ofta väldigt övertygande och utger sig för att vara en vänlig och pålitlig person. Samtalet är oftast bedragarens verktyg. De bygger upp ett förtroende hos den utsatte och använder sig av olika metoder för att få tillgång till känsliga uppgifter. Inte sällan skapar de en känsla av brådska. Under stress påverkas vår möjlighet att tänka klart och risken att göra misstag ökar.

Viktiga råd

Telefonsamtal och meddelanden

 • Vid minsta osäkerhet- avsluta samtalet genom att lägga på luren.
 • Lämna aldrig ut känsliga uppgifter eller logga in med ditt BankID på uppmaning av någon annan.
 • Klicka inte på länkar i meddelanden från okända avsändare.
 • Ge aldrig ut personliga uppgifter via e-post eller SMS.
 • Ibland kan det se ut som att ett samtal eller sms kommer från en bank, myndighet eller någon du känner. Misstänker du att något inte stämmer, be att få återkomma och ring upp via ett telefonnummer du tagit reda på själv.
 • Använd inte återuppringningsknappen för att ringa upp. Slå in telefonnumret själv.
 • Om du blir kontakta av någon som utger sig för att vara från din bank. Avsluta samtalet och ta kontakt med banken själv, besök banken eller ring deras officiella nummer och fråga om de har försökt kontakta dig.
 • Om du blir erbjuden att köpa en tjänst, be att få återkomma så du kan kontrollera företagets trovärdighet.
 • Byt lösenord regelbundet. Dela aldrig dina lösenord med någon.
 • Använd tvåstegsverifiering för extra säkerhet när du loggar in.

I hemmet

 • Släpp inte in okända personer i ditt hem. Be alltid om legitimation.
 • Kontakta arbetsgivaren för att få besöket bekräftat om du är osäker.
 • Är du osäker inför ett planerat besök, be någon du känner vara med.
 • Lås gärna dörren, även när du är hemma.

I butiken

 • Lämna aldrig din väska obevakad i kundvagnen eller på rollatorn.
 • Täck för knappsatsen när du slår in din kod på betalterminalen.
 • Om du upplever att någon står för nära, be personen att flytta sig.
 • Ge aldrig ut ditt kort till någon annan.

Anmäl bedrägerier

Om du tror att du blivit utsatt för bedrägeri, kontakta polisen och din bank omedelbart. Spara all information och misstänkta meddelanden för att hjälpa utredningen. Notera datum, tid och vad som sades eller skickades till dig. Håll dig uppdaterad om nya bedrägerimetoder genom att läsa information från pålitliga källor som polis och din bank.

Viktiga telefonnummer

Polisen

Ring 112 om det är en akut situation. Om situationen inte är akut kan du ringa 114 14 eller besöka en polisstation under deras öppettider. Där kan du göra en polisanmälan, tipsa polisen eller få råd. Det finns även information och filmer på polisens hemsida, polisen.se.

Brottsofferjouren

Hos Brottsofferjouren kan du som blivit utsatt för brott kostnadsfritt få råd, vägledning och samtalsstöd. Ring jourens nationella telefon 116 006. Det finns även en lokal jour att kontakta, ring Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn 08-777 85 00 eller mejla info@haninge.boj.se

Stöd från kommunen

Om du inte vet var du ska vända dig med dina frågor kan du kontakta kommunens äldre och funktionshinderlots för rådgivning.

För tips och råd gällande din ekonomi kan du kontakta budget och skuldrådgivaren för samtal.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: