1
2
3
4
5
6
7
8
9

Guide marklov

I den här guiden får du information om hur du går till väga för att söka marklov.

Marklov krävs vid schaktning, eller om du gör en utfyllnad som avsevärt ändrar markens höjd. Marklov kan även krävas för trädfällning. Bestämmelsen gäller för områden med detaljplan. Utanför detaljplanelagt område gäller andra regler.

Kontakt